Skip to main content

Welkom bij Impactvaluators

Impactvaluators, pioniers in het meten van impact gekoppeld met het bevorderen van welzijn. Wij geloven dat niet alleen de duurzaamheid van projecten, bedrijven en overheden ertoe doet, maar ook hoe gelukkig en gezond mensen zich erdoor voelen.

Van Sustainable Development Goals (SDG’s) tot het individu, wij zetten meetbaarheid en welzijn in perspectief. Erkenning, groei, veiligheid, verbondenheid. We geloven dat meetbare resultaten de basis vormen voor duurzame verandering.

Samen bouwen we aan een toekomst waarin impact niet alleen wordt gemeten in cijfers, maar ook in geluk, gezondheid en welzijn.

GELUK EN GEZONDHEID

Onze methode Geluk en Gezondheid is gericht op de mens, hiermee kunnen wij de impact meten die bepaalde plekken of projecten hebben op de bezoekers, medewerkers, bewoners en omwonende ervan. Dit noemen wij ook wel de micro impact van een project, in combinatie met onze methode om SDG’s te meten (macro impact) kan ons team projecten op meerdere vlakken meten op impact.

WAARDEVOL VOELEN

Jezelf waardevol voelen is ontzettend belangrijk voor iedereen, alleen al iemand die een luisterend oor geeft kan een waardevol gevoel teweegbrengen, maar ook je woon- of werkomgeving kan invloed hebben op hoe waardevol jij jezelf voelt.

ERKEND VOELEN IN JE BEHOEFTE

Wanneer voelt iemand zich erkend in zijn behoefte? Is dat al als afspraken zijn nagekomen of gaat het verder en moet de wens van iemand ook begrepen worden? Wij denken dat alles wat hierboven staat invloed heeft op de behoefte van iemand.

RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE GROEI

Zelf ruimte maken Persoonlijke groei en daarmee ook leiderschapsontwikkeling heeft dus ruimte voor overtolligheid, herhaling en nutteloos bezig zijn nodig. Om die ruimte te bewaken zijn richting, discipline, je niet laten afleiden, de kunst van het nee zeggen en dwarsigheid nodig.

LIEFDE EN VERBONDENHEID

Geborgenheid is een belangrijk gevoel dat bijdraagt aan een goede gemoedstoestand en positieve levensvisie. Er zijn enkele manieren om je veilig, stabiel en in balans te voelen. Een belangrijk stap waar andere mensen invloed op kunnen hebben is een veilige ruimte voor jou creëren.

VEILIG EN GEBORGEN

De gemeenschap waar iemand in woont, de hoeveelheid groen in de buurt en ook …

Sustainable Development Goals (SDG’s) meten

Het meten van SDG’s delen wij op in drie stappen:

 

De SDG’s
Wellicht ben u al bekend met de SDG’s dit zijn doelstellingen opgesteld door de UN die ervoor moeten zorgen problematische zaken de wereld uit te helpen zoals armoede en hongersnood. Ook hebben sommige SDG’s betrekking tot de duurzaamheid van de wereld en de mens.

De Targets
Targets zijn wat dieper ingaande doelstellingen van de SDG’s om te zorgen dat er ook stappen ondernomen kunnen worden. Bij elke SDG horen meerdere targets die invloed hebben op et thema van een bepaalde SDG.

De KPI’s
Key Performance Indicators zijn indicatoren die gebruikt kunnen worden om bepaalde onderdelen van een project te meten, onze methode maakt het mogelijk om deze KPI’s te verbinden aan jou gekozen Targets en SDG’s, maar ook zijn ze door te verbinden aan geluk en gezondheid.

ONZE WERKWIJZE

AMBITIES BEPALEN

  1. De kennismaking, dit geeft ons de mogelijkheid om ons voor te stellen en kennis te maken met uw werk en haar bij behorende doelstellingen.
  2. Wens bepalen, samen proberen we te onderzoeken waarom, waarmee en wanneer wij u kunnen helpen?
  3. Planontwikkeling, als deze vragen zijn beantwoord kan er een plan en rapport keuze gemaakt worden.

DOELSTELLINGEN VERTALEN

4. Doelstellingen vertalen, door SDG’s, targets en KPI’s te kiezen, termen en verzamelnamen vast te stellen kunnen wij voor u een uniek rapport realiseren.

DATA VERZAMELEN

5. Data verzamelen, met eventuele hulp van ons team begint u de vastgestelde data te verzamelen.
6. Systeem voorbereiden, terwijl u data verzameld passen wij het systeem voor u aan zorgen wij dat u gelijk kunt beginnen.

IMPACT METEN

7. Data invoeren, na het verzamelen kan uw data gebruikt worden om het rapport te vullen en de impact van uw project vorm te geven.

ONDERHOUDEN VAN DE WENS

8. Wens onderhouden, wij blijven ons inzetten om uw plannen vorm te geven en de impact te vergroten.

IMPACT

op project niveau

U ziet hier hoe een Sustainable Development Goals pagina in uw rapportage er uit zou kunnen zien.
Op het voorbeeld ziet u drie SDG’s, weergegeven in semi-donut diagrammen. Wij laten hier de impact van een project zien op de vooraf vastgestelde SDG’s. Deze impact wordt weergeven met een score van één tot tien, dit is het cijfer dat onder het icoontje van SDG staan. Deze score wordt vergeleken met een score die van te voren als norm is vastgesteld (zie het cijfer op de diagram), ook wel een benchmark genoemd.
Onder de SDG’s staan de icoontjes van de gemeten targets die er betrekking hebben.
Deze pagina is op projectniveau, dit houdt in dat deze metingen over één specifiek project of onderdeel van een groot project gaan.

IMPACT

op portefeuille niveau

Hier ziet u een portefeuille overzicht van alle gemeten projecten in een bepaalde ontwikkeling, op het vorige voorbeeld.
Bovenin wordt onze eigen methode, Geluk en Gezondheid, weergegeven met de bijbehorende vijf icoontjes. Het cijfer naast het icoontje is de gemiddelde score van alle projecten op dat onderdeel, op een schaal van één to vijf. Geluk en gezondheid geeft inzicht op de impact die een project of ontwikkeling heeft op betrokken personen.
Daaronder een wereldkaart met de locaties van de verschillende projecten en een toekomst visie voor de ontwikkeling.
Ook zijn de SDG’s hierin opgenomen, met een gemiddelde impactscore van alle projecten in het rapport.

ABONNEMENTEN

Wij bieden verschillende abonnementen en diensten aan, omdat elk project en dus haar eisen verschillend zijn.

Simpel

Door het gebruik van onze data stellen wij een methode op met onze eigen gekozen meetindicatoren oftewel KPI’s. Hierdoor kunt u op een simpele en goedkope manier beginnen met rapporteren.

Standaard

Bij het standaard abonnement bieden wij u keuze uit onze gehele database.  Samen zoeken wij de best passende indicatoren voor uw project of bedrijf.

Gericht

Wij ondersteunen organisaties en bedrijven die gericht hun impact willen meten door een originele lijst met meetindicatoren op te stellen op basis van onze ervaringen. Hierdoor ontstaat een op maat gemaakte meetmethode die niet alleen tijd bespaart, maar ook afgestemd is op uw specifieke behoeften.

Rapportages naar keuze:

Jaarlijks – Halfjaarlijks – Per kwartaal – Naar eigen wens

ENTHOUSIAST?

Vul hier uw gegevens in en we nemen spoedig contact met u op.